*Vous retrouvez l'ensemble de nos tarifs en suivant ce lien ici
**To find all of our rates and formulas, follow this link here
ETAPE 1
Choix des places
ETAPE 2
Vos coordonnées
ETAPE 3
Paiement sécurisé
ETAPE 4
Téléchargement des places
Votre demande
Visite Hyperrealism Sculpture à Liège @ Musée de La Boverie - Billets & Places

Hyperrealism Sculpture

Visite

Musée

Musée de La BoverieParc de la Boverie 4020 Liège BelgiqueVentes terminéesFR
 
Avant votre visite, merci de prendre connaissance des recommandations et consignes de sécurité sanitaires sur le site : www.laboverie.com. La visite se limite à 1h maximum.

Hyperrealism Sculpture
Avec une sélection d'une quarantaine de sculptures hyperréalistes d'artistes internationaux de premier plan (Paul McCarthy, George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, John De Andrea…), l'exposition rend compte de l'évolution de la figure humaine dans la sculpture de ce courant des années 1970 à nos jours. (www.expo-corps.be)
 
Hyperrealism Sculpture + Toutankhamon - A la découverte du pharaon oublié
À l'approche du centenaire de l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, cap sur la quête fascinante de Howard Carter, l'archéologue britannique à l'origine de l'une des découvertes les plus mythiques de l'histoire de l'archéologie ! 
De nombreux objets archéologiques, issus de grands musées européens et de prestigieuses collections privées, appuient les récits retraçant les multiples facettes de la vie quotidienne de la XVIIIe dynastie égyptienne (-1550 à -1292).
 
 
----
NL
 
Lees voor uw bezoek de gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen en -instructies op de website: www.laboverie.com. Het bezoek is beperkt tot maximaal 1 uur.
 
Hyperrealism Sculpture
'Hyperrealisme' is een kunststroming die in de jaren 70 in de Verenigde
Staten opdook. Het abstracte de rug toekeren en proberen om een nauwkeurige weergave van de natuur voor te stellen tot het punt dat de toeschouwers zich soms afvragen of ze te maken hebben met een echt lichaam. De hyperrealistische kunstenaar creëert een soms amusant, soms verstorend, maar steeds een betekenisvol kunstwerk.
Met een selectie van een veertigtal hyperrealistische beeldhouwwerken van de grootste namen in de hedendaagse kunst, geeft de expositie Hyperrealism SculptureCeci n'est pas un corps een weergave van de evolutie van de menselijke gestalte van de jaren 1970 tot vandaag (www.expo-corps.be)
 
Hyperrealism Sculpture + Toetanchamon - De ontdekking van de vergeten farao
Naar aanleiding van de opgraving van het graf van Toetanchamon, gaan we op reis naar de fascinerende zoektocht van HOWARD CARTER, de Britse archeoloog wereldberoemd door de meest mythische ontdekking van de archeologische geschiedenis. 
Talrijke ARCHEOLOGISCHE OBJECTEN uit grote musea, of uit prestigieuze internationale privécollecties die niet bekend zijn bij het grote publiek, ondersteunen de teksten die de verschillende facetten schetsen van het dagelijkse leven tijdens de 18e Dynastie van Egypte (-1550 tot -1292). 
 
 
----
 
DE
 
Bitte lesen Sie vor Ihrem Besuch die Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen und -anweisungen auf der Website: www.laboverie.com. Der Besuch ist auf maximal 1 Stunde begrenzt.
 
Hyperrealism Sculpture
Der “Hyperrealismus“ ist eine Kunstrichtung, die in den 70er Jahren in den Vereinigten Staaten entstand. Der Abstraktion den Rücken kehren und versuchen eine detailgetreue Wiedergabe der Natur zu erreichen, bis hin zu dem Punkt, an dem die Betrachter sich fragen, ob sie es mit einem echten Körper zu tun haben. Der hyperrealistische Künstler erschafft ein manchmal amüsantes, manchmal verstörendes, aber immer bedeutungsvolles Kunstwerk. Mit einer Auswahl von rund vierzig hyperrealistischen Skulpturen der bedeutendsten Namen in der zeitgenössischen Kunst widerspiegelt die Ausstellung Hyperrealism SculptureCeci n'est pas un corps die Entwicklung der menschlichen Gestalt in den Skulpturen der 70er Jahre bis heute (www.expo-corps.be)
 
Hyperrealism Sculpture + Tutanchamun - Auf den spuren des vergessenen pharaos
 Knapp vor dem hundertsten Jahrestag der Öffnung des Grabes von Tutanchamun begeben wir uns auf die Spuren von HOWARD CARTER, dem britischen Archäologen, dem wir eine der legendärsten Entdeckungen in der Geschichte der Archäologie verdanken. 
 Zahlreiche ARCHÄOLOGISCHE FUNDSTÜCKE aus großen Museen oder aus bemerkenswerten, der Öffentlichkeit nie zuvor gezeigten Privatsammlungen aus aller Welt veranschaulichen unterschiedliche Facetten des Alltags zur Zeit der 18. ägyptischen Dynastie (-1550 bis -1292).

 
Paiement 100% Sécurisé